Sen tắm nóng lạnh âm tường Toto COCKTAIL TX488SZ/TX473SKBR/DB125

TX488SZTX473SKBRDB125

3 VND